Minneside

Siste året Broder William levde bodde han på et helsesenter i Lavik. Han likte godt å bo der og var tatt godt hånd om av helsepersonellet. Selv om han ikke deltok på møtene i Vadheim de siste månedene av sitt liv, hadde han ukentlige besøk fra Troens Tabernakel. Dette sette han stor pris på.

10. april 2021 blei Broder William innlagt på sykehus med magesmerter. Legen som behandla han, sa tydelig at dette så ikke så bra ut. På spørsmål om mageoperasjon valgte han å sleppe det. En operasjon var også forbundet med risiko.  

Broder William gikk bort klokka 5 om morgenen 12. april 2021.

Video fra begravelse kan spilles av HER